VIDEOS & AUDIOS

5 VIDEO & AUDIO TOÀN BỘ 9 PHI VỤ

 1. VIDEO ANH NGỮ

LÝ TỐNG 9 MISSIONS (10 VIDEOS)

http://www.youtube.com/watch?v=3XBriVr-YN0

FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 1 OF 4

http://www.youtube.com/watch?v=L4EUCI2oJRg

FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 2 OF 4

http://www.youtube.com/watch?v=-xTSD11UeKc

FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 3 OF 4

http://www.youtube.com/watch?v=N0q9pkWWq6Y

FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 4 OF 4

http://www.youtube.com/watch?v=_ugAlVLwF7I

DAVE CORTESE, SJ VICE MAYOR PAID A VISIT TO LY TONG

http://www.youtube.com/watch?v=uBVlmdRvR7A

COUNCILMEMBER OTTO LEE, KANSEN CHU SUPPORT LY TONG’S

http://www.youtube.com/watch?v=l0eEhvhUpAs

PETE McHUGH. SC SUPERVISOR STOPPED BY TO SUPPORT LY TONG

http://www.youtube.com/watch?v=dGEv9rIRYF0

JUNE 8, 2012: LY TONG SPEAKS OUT AFTER THE VISIT OF COUNTY SUPERVISOR DAVE CORTESE

http://www.youtube.com/watch?v=7NRipyTYBr8

 1. VIDEO VIỆT NGỮ
 2. PHẦN VIDEO YOUTUBE
 3. PHI VỤ SAIGON1 VÀ HAVANA (10 VIDEOS)

LÝ TỐNG HUYỀN THOẠI

http://www.youtube.com/watch?v=Qv7BECSb6tY&feature=youtu.be

http://youtu.be/Qv7BECSb6tY2

Lý Tống Vượt Biên 111311 1

LÝ TỐNG RA TÒA VC P1

http://www.youtube.com/watch?v=HHkGFG3Nbm0

LÝ TỐNG RA TÒA VC P2

http://www.youtube.com/watch?v=WWOdx2RShHE

 1. PHI VỤ SAIGON2

LÝ TỐNG TRỞ VỀ MỸ (THẮNG DẪN ĐỘ)

http://www.youtube.com/watch?v=yuzqZUe5IGc

LÝ TỐNG TRỞ VỀ TỪ NGỤC TÙ THÁI LAN 2007 (SAN JODE AIRPORT)

http://www.youtube.com/watch?v=RO13fepZtaw&feature=youtu.be

http://youtu.be/RO13fepZtaw

TIỆC ĐÓN LÝ TỐNG VỀ TỪ THÁI LAN TẠI SJ

http://www.youtube.com/watch?v=qOMyV6OPGAs

LÝ TỐNG TRỞ VỀ MỸ (NAM CALI TIẾP ĐÓN)

http://www.youtube.com/watch?v=Nnqc0JqNmPs

LY TONG AT 10 YEARS ANNIVERSARY OF RADIO HAI NGOAI

http://www.youtube.com/watch?v=cRZjua42l_E

 1. PHI VỤ TUYỆT THỰC (18 VIDEOS)

LÝ TỐNG HUNGER STRIKE LITTLE SAIGON (1/2)

http://www.youtube.com/watch?v=Pm5gATKBz98&feature=youtu.be

http://youtu.be/Pm5gATKBz98

LÝ TỐNG HUNGER STRIKE LITTLE SAIGON (2/2)

http://www.youtube.com/watch?v=7jjI_BJUrQ0&feature=youtu.be

http://youtu.be/7jjI_BJUrQ0

FREEDOM FIGHTER LY TONG HUNGER STRIKE FOR LITTLE SAIGON

http://www.youtube.com/watch?v=9ahQdMwCVGs

LÝ TỐNG TUYỆT THỰC

http://www.youtube.com/watch?v=OUYKD8qOWFo

PHỎNG VẤN NGƯỜI HÙNG LÝ TỐNG TUYỆT THỰC NGÀY 2

http://www.youtube.com/watch?v=q19YAGdftys

LY TONG’S HUNGER STRIKE – DAY (NIGHT) 7, FEB. 21-2008

http://www.youtube.com/watch?v=DyO1ZvbeoJU

A VIOLINIST PERFORMED AT LY TONG’S HUNGER STRIKE, FEB. 18-08

http://www.youtube.com/watch?v=ysmYVgojtgM

CẢNH SÁT LÀM LUẬT 2 TIẾNG VỚI LÝ TỐNG TỐI 21/2/2008

http://www.youtube.com/watch?v=z0W25pLnc4w

22/2/2008 DÂN BIỂU TRẦN THÁI VĂN ĐẾN THĂM CHIẾN SĨ LÝ TỐNG

http://www.youtube.com/watch?v=X9WC5N1AdGY

“VĂN NGHỆ CỘNG ĐỒNG” LÝ TỐNG TUYỆT THỰC VÌ LITTLE SAIGON

http://www.youtube.com/watch?v=lBKCXfsY0W0

Councilmember Ottlo Lee, Kansen Chu support Ly Tong_s

http://www.youtube.com/watch?v=l0eEhvhUpAs

HƠN 10.000 NGƯỜI TẠI BUỔI BIỂU DƯƠNG CDNV BẮC CALI (PHẦN 3)

http://www.youtube.com/watch?v=gRL2pHZ5sME

http://www.youtube.com/watch?v=gRL2pHZ5sME

CANDLELIGHT VIGIL IN SUPPORT OF LY TONG’S HUNGER STRIKE

http://www.youtube.com/watch?v=Hx3IndmIwyY

LY TONG ENDS HUNGER STRIKE — “LITTLE SAIGON” PREVAILS

http://www.youtube.com/watch?v=_m4_EJDsCOU

LY TONG AN PHO

http://www.youtube.com/watch?v=RmthvgqyRTQ

 1. PHI VỤ OLYMPICS: BẮC KINH VÀ BẮC HÀN 2008 (3 VIDEOS)

LY TONG P 1

http://www.youtube.com/watch?v=oLYCYe3ow2A

LY TONG P 2 (COPY LY TONG P 2 VÀ PASTE TẠI SEARCH)

http://www.youtube.com/watch?v=GBvPyiSgegc

LYTONG P 3 (ENGLISH)

http://www.youtube.com/watch?v=rva6WSLWX_8

 1. PHI VỤ MEETVIETNAM (1 VIDEO)

BIỂU TÌNH CHỐNG TRIỂN LÃM MEET VN 15/11/2009 (P4)

http://www.youtube.com/watch?v=TGbsC-Y2JmM

 1. PHI VỤ HẠ CỜ MÁU TẠI USC (2 VIDEOS)

LÝ TỐNG HẠ CỜ MÁU TẠI USC (XEM PHOTO)

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=49921

LY TONG VÀ USC P 1

http://www.youtube.com/watch?v=ivkXuYjTvFY

 1. PHI VỤ XỊT HÌNH HỒ TẶC TẠI VAALA (2 VIDEOS)

LÝ TỐNG VÀ TRIỂN LÃM VAALA

http://www.youtube.com/watch?v=vfjDj9_zol8

LY TONG AT THE PROTEST AGAINST FOB II

http://www.youtube.com/watch?v=YkPRi4ANta8

 1. PHI VỤ XỊT CA NÔ VC (24 VIDEOS)

ĐÀM VĨNH HƯNG “CAY QUÁ BÁC HỒ ƠI! CỨU CON DZỚI” BÀI CA NHỚ BÁC KHI BỊ XỊT…

http://www.youtube.com/watch?v=D-Rd9uyALuo

LÝ TỐNG XỊT CA NÔ VC

http://www.youtube.com/watch?v=eeiUfUOxJdo

CẬN CẢNH ĐÀM VĨNH HƯNG BỊ LÝ TỐNG TẤN CÔNG (PHIM DIỄU)

http://www.nme.com/nme-video/youtube/id/7pyhCHznrW8

SBTN LÝ TỐNG VÀ UB CHỐNG CỘNG BẮC CALI XUÔI NAM

http://www.youtube.com/watch?v=1kPZMSVHvcc

LÝ TỐNG BIỂU TÌNH NAM CALI

http://www.youtube.com/watch?v=EE3bi7Hxe-M

LÝ TỐNG BIỂU TÌNH NAM CALI *

http://www.youtube.com/watch?v=QEnmAIh2puU

LÝ TỐNG BIỂU TÌNH NAM CALI *

http://www.youtube.com/watch?v=QEnmAIh2puU

LÝ TỐNG KỂ CHUYỆN PHỤC KÍCH ĐÀM VĨNH HƯNG – PHẦN 2

http://www.youtube.com/watch?v=cGXL2uF6nfU

8-8-2010 SBTN DALLAS NEWS – ANH HÙNG LÝ TỐNG – ĐÀM VĨNH HEO TẬP 1

http://www.youtube.com/watch?v=ttIeyfZAGYI

8-8-2010 SBTN DALLAS NEWS – ANH HÙNG LÝ TỐNG – ĐÀM VĨNH HEO TẬP 2

http://www.youtube.com/watch?v=Thqxyr-6CWI

Chân dung ông Lý Tống 10 nghìn đô

http://www.youtube.com/watch?v=X3hWH33xR54

LÝ TỐNG 45 PHIÊN TÒA (1-11)

http://www.youtube.com/watch?v=nQkbkplasmA

LÝ TỐNG 45 PHIÊN TÒA I (12-37)

http://www.youtube.com/watch?v=fhi78_8Oh_c

LÝ TỐNG 45 PHIÊN TÒA II (38-45)

http://www.youtube.com/watch?v=KH6_drQzBWE

Lý Tống bị bồi thẩm đoàn kết luận có tội

http://www.youtube.com/watch?v=fcdTbfmrmek

VNCH12: LÝ TỐNG – NGƯỜI ANH HÙNG VIỆT NAM TỰ DO (THÔNG BÁO TUYỆT THỰC)

http://www.youtube.com/watch?v=Ji_OU6GhGAs

TIN MỚI NHẤT VỀ LÝ TỐNG SAU CHUYẾN THĂM CỦA GSV DAVE CORTESE

http://www.youtube.com/watch?v=zcq0MeMDJtY

LÝ TỐNG PHỦ NHẬN TIN “LÝ TỐNG ĐÃ ĂN TRỞ LẠI” CỦA BÁO SAN JOSE MERCURY NEWS

http://www.youtube.com/watch?v=Yw04_QNqcVQ

SAN JOSE, CA – ÔNG BÀ KANSEN CHU VÀ VIETPRESS THĂM VIẾNG LÝ TỐNG @ AUG 13,2012

http://www.youtube.com/watch?v=W0syFF12MUw#t=18

TIẾNG NÓI TỪ TRONG NƯỚC VỀ VỤ LÝ TỐNG.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=wQbqMC_zTEk

THÔNG BÁO CỦA “UBYT TINH THẦN CHỐNG CỘNG CỦA LÝ TỐNG” SAN JOSE 28/5/2012

http://www.youtube.com/watch?v=qOUrR1MuAys&list=PLC50F68696

VIETAMERICANS RALLY IN SUPPORT OF LY TONG, FREEDOM FIGHTER, JUNE 3-2012 (ĐÊM THẮP NẾN)

http://www.youtube.com/watch?v=rdKPzfb4uPw

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TÒA TUYÊN ÁN LÝ TỐNG 6 THÁNG TÙ

http://www.truyenhinhvietnam.us/?option=com_content&view=article&id=376:phong-s-truyn-hinh-toa-tuyen-an-ly-tng-6-thang-tu-&catid=1:tin-tc-ngh-s&Itemid=2

11 PHÚT: LÝ TỐNG ĐƯỢC TRẢ TỰ DO NGÀY 18-8-2012 TẠI NHÀ TÙ MAIN JAIL

http://www.youtube.com/watch?v=w3L8rK5bKpc

 1. KỊCH:TÀI TỬTRẦN QUANG ĐÓNG VAI LÝ TỐNGLÝ TỐNG (2 VIDEOS)

TRƯỜNG KỊCH RƯỢU TIỄN Ó ĐEN

http://www.youtube.com/watch?v=JQ_uGjogzDg&feature=youtu.be

http://youtu.be/JQ_uGjogzDg

 1. LÝ TỐNG ĐI THĂM ĐỒNG BÀO (14 VIDEOS)

LÝ TỐNG CHU DU THẾ GIỚI

http://www.youtube.com/watch?v=UIy7h1h8ORw&feature=youtu.be

http://youtu.be/UIy7h1h8ORw

LY-TONG’S “ĐIẾU-VĂN”_CỐ ĐẠI-TÁ VŨ-VĂN-ƯỚC (1930-2010)

http://www.youtube.com/watch?v=sDobS8byt7c

(LÝ TỐNG TẠI UTAH) LY’ TONG^’

http://www.youtube.com/watch?v=YkwRjumdQm8

LY’ TONG 1

http://www.youtube.com/watch?v=fA0hOE7sdJY

LT2

http://www.youtube.com/watch?v=-wDLl8CNXyE

LY TONG 3

http://www.youtube.com/watch?v=ZEqS6IZf-7U

LT4

http://www.youtube.com/watch?v=KVJiN2oK6ow

LT5

http://www.youtube.com/watch?v=3NXGYKWl2aw

LT6

http://www.youtube.com/watch?v=pycpsOSAXS8

LT8

http://www.youtube.com/watch?v=WRJACp-MmPg

LT9

http://www.youtube.com/watch?v=aY0J6oVYc1w

LT10

http://www.youtube.com/watch?v=rZYCCFqEGIw

LT11

http://www.youtube.com/watch?v=_6lzbtywA98

 1. ĐỆ NHẤT ĐẲNG KARATE (1 VIDEO)

LÝ TỐNG VÕ KARATE

https://www.youtube.com/watch?v=kCFeL2pO_us

 1. BIỂU TÌNH SAN FRANCISCO (3 VIDEOS)

BIỂU TÌNH XÉ CỜ MÁU TẠI SAN FRANCISCO NGÀY 30.9.2010

http://www.youtube.com/watch?v=oALW05IYaVE

San Francisco 2014: Xé cờ đỏ sao vàng trong cuộc biểu tình ngày 30/4

http://www.youtube.com/watch?v=tZSqhz1yQSg

24/7/2013 Người Việt và Phillipines biểu tình tại TLS Trung Cộng và Việt Cộng San Francisco

http://www.youtube.com/watch?v=aq4V-zvGsUU

 1. PHÁT BIỂU (13 VIDEOS)

PHÁT BIỂU CỦA LÝ TỐNG TRONG NGÀY QUÂN LỰC 13-6-2010 TẠI SANJOSE

http://www.youtube.com/watch?v=AmTwI_DpKDI

NGÀY NHÂN QUYỀN & DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM (PART 21)

http://www.youtube.com/watch?v=bUwgybMU4g8

NGÀY NHÂN QUYỀN & DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM (PART 22)

http://www.youtube.com/watch?v=ARtXIzvdzKw

PHỎNG VẤN CỰU PHI CÔNG LÝ TỐNG TẠI SAN JOSE

http://www.youtube.com/watch?v=lyrCPn2jFO8

LÝ TỐNG – CHỐNG CỘNG ĐUA XE

http://www.youtube.com/watch?v=sSp2pCwSZR4

1876 Lý Tống Yêu Cầu Trần Thái Văn Hoàn Trả $18400. FREEVN.NET

http://www.youtube.com/watch?v=MOl1ae-9BOY

Kỷ niệm đệ nhất chu niên và gây quỹ của Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ (17-3-2012)

https://www.youtube.com/watch?v=EYjSr0-i-7U&list=PL9373E3E08E318EFD#t=69

Liên Đoàn Cử Tri hỗ trợ chiến dịch ký Thỉnh Nguyện Thư từ 19-2 đến 8-3-2012

https://www.youtube.com/watch?v=hM63AXmZ7SQ&index=2&list=PL9373E3E08E318EFD

LÝ TỐNG PHÁT BIỂU VỀ VIỆT DZŨNG

Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Ca Sĩ Việt Dzũng tại Đài SBTN 27/12

http://www.youtube.com/watch?v=9qzID-KiPSE&feature=c4

overview&list=UUIWeYLDOBNWfcpzAkbxjAbA

Phần 5: Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại SBTN

http://www.youtube.com/watch?v=iVfaPEFoYTU

2909 Hội Luận Về Sự Đóng Góp To Lớn Của Việt Dũng Cho Đất Nước

http://freevn.net/

Hai ngày thăm viếng linh cữu nhạc sĩ Việt Dzũng 28 & 29-12-2013

https://www.youtube.com/watch?v=khZ4O6JgDsM&feature=c4overview&list=UUIWeYLDOBNWfcpzAkbxjAbA

(LÝ TỐNG-LITTLE SAIGON 26:34-32.39) San Jose City Mayoral Candidates Forum With The Vietnamese American Community

http://www.youtube.com/watch?v=uI2avVmLI98

(LÝ TỐNG-DAVE CORTESE) Gây quỹ hoả tốc cho ông Dave ƯCV Thị Trưởng SJ được trên 8.000 mỹ kim

http://www.youtube.com/watch?v=vtaR69kTUlA

Giải pháp của cựu Phi công Lý Tống về giàn khoan HD-981?

http://nguoiviet.tv/pho-bolsa-tv/

LY TONG MADISON

http://youtu.be/J2g4KiXS8hM

(LÝ TỐNG VÀ BẦU CỬ THỊ TRƯỞNG SAN SJ 3/6/14) Khui mật chấn động: Cấm đặt tên Little Saigon qua vụ điều tra 92 + Lý Tống nhận định về kết quả và hậu bầu cử khi Madison Nguyễn bị loại.

http://www.youtube.com/watch?v=ougAgP0-oTA&list=UUIWeYLDOBNWfcpzAkbxjAbA

Santa Clara County chấp thuận dự án “Vietnamese American Service Center.”

https://www.youtube.com/watch?v=qIbOt3eAXaw&feature=youtu.be

 1. PHỎNG VẤN (10 VIDEOS)

HUỲNH LƯƠNG THIỆN PHỎNG VẤN LÝ TỐNG (PART 3)

http://www.youtube.com/watch?v=MtCYQHarbU8

HUỲNH LƯƠNG THIỆN PHỎNG VẤN LÝ TỐNG (PART 4) (COPY  HUỲNH LƯƠNG THIỆN PHỎNG VẤN LÝ TỐNG (PART 4) ĐỂ SEARCH)

http://www.youtube.com/watch?v=I_cgGMB3LOs

LÝ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 5)

http://www.youtube.com/watch?v=qCMOnX8mH4I&list=PLAF4F48C5467EFB53

LÝ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 6)

http://www.youtube.com/watch?v=bPmnWFu1OC0&list=PLAF4F48C5467EFB53

LÝ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 7)

http://www.youtube.com/watch?v=35bD_YsCirc&list=PLAF4F48C5467EFB53

LÝ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 8)

http://www.youtube.com/watch?v=fwWs6zbxjx0&list=PLAF4F48C5467EFB53

LÝ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 9)

http://www.youtube.com/watch?v=Biyi3pZXW_8&list=PLAF4F48C5467EFB53

LÝ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 10)

http://www.youtube.com/watch?v=rjhtWEngTks&list=PLAF4F48C5467EFB53

LÝ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 11)

http://www.youtube.com/watch?v=TPnRSQiO-vk&list=PLAF4F48C5467EFB53

LÝ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART12)

http://www.youtube.com/watch?v=u8wXaAL_jns&list=PLAF4F48C5467EFB53

PHI VỤ CUỐI CÙNG CỦA LÝ TỐNG

Anh Hùng Ó Đen Lý Tống Vĩnh Viễn ra Đi Vào Lòng Đất Mẹ
https://www.youtube.com/watch?v=5EZDtE491cI

Lý Tống: cựu phi công ‘kiêu hùng’ cuối cùng của VNCH
https://www.youtube.com/watch?v=6HuKrTRN-zA

‘Ó Đen’ Lý Tống ‘cất cánh phi vụ cuối cùng’ 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZwIutOE04U

TANG LỄ CỰC ĐỈNH TRÊN CẢ HOÀNH TRÁNG VINH DANH ANH HÙNG LÝ TỐNG
https://www.youtube.com/watch?v=Gl9dVGi-g6s

Lễ An Táng Anh Hùng Ó Đen Lý Tống
https://www.youtube.com/watch?v=8N9ICS2ZCWo

LÝ TỐNG TRÊN YOUTUBE

 

 1. PHẦN AUDIO YOUTUBE

AUDIO ĐỌCTRUYỆN Ó ĐEN (4 AUDIOS)

2 AUDIO (13GIỜ)

LÝ TỐNG: Ó ĐEN 1 (7H)

https://www.youtube.com/watch?v=cpLV7xTLdOM

https://www.youtube.com/watch?v=cpLV7xTLdOM%C2%A0

LÝ TỐNG: Ó ĐEN 2 (6H)

https://www.youtube.com/watch?v=X9N5WQibOJM

https://www.youtube.com/watch?v=X9N5WQibOJM%C2%A0

 1. 7 AUDIO (13 GIỜ) (13 AUDIOS)

LÝ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KÝ AUDIO (1/7)

http://www.youtube.com/watch?v=JWvfMQKHOOI&feature=youtu.be

http://youtu.be/JWvfMQKHOOI

LÝ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KÝ AUDIO (2/7)

http://www.youtube.com/watch?v=z82NqmnmFIQ

LÝ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KÝ AUDIO (3/7)

http://www.youtube.com/watch?v=fPYOrPIgSLY&feature=youtu.be

http://youtu.be/fPYOrPIgSLY

LÝ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KÝ AUDIO (4/7)

http://www.youtube.com/watch?v=bbGYz78Svds&feature=youtu.be

http://youtu.be/bbGYz78Svds

LÝ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KÝ AUDIO (5/7)

http://www.youtube.com/watch?v=NpUW34H5xlM&feature=youtu.be

http://youtu.be/NpUW34H5xlM

LÝ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KÝ AUDIO (6/7)

http://www.youtube.com/watch?v=34eeOzhV82s&feature=youtu.be

http://youtu.be/34eeOzhV82s

LÝ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KÝ AUDIO (7/7)

http://www.youtube.com/watch?v=tEdA2bwYrhE&feature=youtu.be

http://youtu.be/tEdA2bwYrhE

AUDIO THƠ NHẠC (2 AUDIOS)

 1. THƠ NHẠC ĐẤU TRANH

http://www.youtube.com/watch?v=j1kmTC1qqnc

 1. THƠ NHẠC TÌNH NHÂN

http://www.youtube.com/watch?v=jrk28DjYFDE

Author: Lý Tống

Lý Tống sinh ngày 01/09/1945 tại Huế, gia nhập Binh chủng Không Quân năm 1965, thuộc Khoá 65A, và du học Hoa Kỳ năm 1966. Vì trừng trị một niên trưởng hắc ám, Lý Tống bị kỷ luật, bị sa thải và trở về nước. Lý Tống được tuyển vào hãng Pacific Architech & Engineer và chỉ trong vòng 3 tháng thực tập ngành Thảo Chương Viên, Lý Tống tự động sửa một program chính của hãng, giảm thiểu nhân số phòng Phân Tích từ 5 nhân viên xuống còn một mình Lý Tống. Do công trạng thần kỳ đó, Lý Tống được Chủ Tịch Hội IBM Chapter Việt Nam đề nghị bầu vào chức Phó Chủ Tịch và cấp học bổng du học ngành Programmer. Nha Động Viên đã gọi Lý Tống nhập ngũ Khoá 4/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trước khi Lý Tống hoàn thành thủ tục nên anh bỏ mất cơ hội du học Hoa Kỳ lần thứ nhì. Lý Tống là người duy nhất bị sa thải vì kỷ luật được trở lại Không Quân Khoá 33/69 và tốt nghiệp Hoa Tiêu ngành Quan Sát. Năm 1973, Lý Tống được huấn luyện lái phi cơ A.37, trở thành Phi Công Phản Lực Cường Kích. Vốn là người của xứ cố đô ngàn năm văn vật, Lý Tống là một tổng hợp của nhiều con người : Vừa giang hồ lãng tử, vừa nghệ sĩ, businessman, vừa là hoa tiêu gan lì gai góc. Đề cập đến các chiến tích lẫy lừng với danh hiệu Top Gun của Lý Tống, có câu nhận xét của Phi công cùng Phi Đoàn Ó Đen thường được nhắc nhở đến : “Nếu 4 Vùng Chiến thuật có 4 Lý Tống, VC sẽ không ngóc đầu lên nỗi !“. Về Danh Hiệu PAPILLON, Lý Tống đã sáu (6) lần vượt ngục, chỉ thua Papillon Pháp, người vượt ngục chín (9) lần. Sự khác biệt giữa Henri Charrièrre và Lý Tống gồm các điểm : * Henri chuyên vượt ngục bằng đường biển, Lý Tống “chuyên trị“ đường bộ.* Henri luôn luôn dùng tiền nhờ người khác giúp đỡ và hợp tác, Lý Tống chỉ trốn một mình và mọi kế hoạch từ A đến Z đều chính tự mình vạch ra và thực hiện. * Ngoài ra, Henri chỉ chú tâm vượt rào “ra“ vì sự sống còn của bản thân, Lý Tống còn 3 lần vượt rào “vào“ các Phi trường (2 lần Phi trường Tân Sơn Nhất và 1 lần Phi trường Ubon Rachathani tại Thái Lan, tức Tổng cộng 9 lần bằng Henri Charrière) để đánh cắp máy bay, thi hành các Điệp vụ vì sự sống còn của Dân tộc VN. Thành tích vượt ngục được Ông Julian, Trưởng Phòng Phản gián Singapore, đánh giá : “Lý Tống là bậc thầy của Papillon“. Tháng 09/1981 Lý Tống rời quê hương tìm tự do bằng đường bộ, xuyên qua 5 quốc gia, dài hơn 3 ngàn cây số, trong thời gian gần 2 năm, trốn thoát 3 nhà tù, cuối cùng bơi qua eo biển Johore Baru từ Mã Lai đến Singapore, và được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho đi định cư tại Mỹ vào ngày 01/09/1983. Cuộc hành trình vượt biên tìm tự do của Lý Tống ly kỳ vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị của thế kỷ 20 được Tổng Thống Ronald Reagan vinh danh qua nhận định : “Your courage is an example and inspiration to all who would know the price of freedom“ (Sự can trường bất khuất của Lý Tống là một biểu tượng và nguồn cảm hứng cho những ai muốn biết cái giá của tự do) ; và được ca tụng bởi những Tờ báo, Tạp chí nổi tiếng nhất thế giới như : Barry Wain của The Wall Street Journal : “Ly Tong is in a class by himself“ và Anthony Paul của Reader’s Digest : “His flight has become one of the great escape saga of our time“....... (Xin đọc thêm các bài tiểu sử của Lý Tống)

One thought on “VIDEOS & AUDIOS”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s